Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky e-shopu Tlapka shop

 

www.tlapkashop.cz

 

se sídlem a korespondenční adresou:

Jarníkova 1884/1

148 00 Praha

(korespondenční adresa e-shopu)

  

kontaktní údaje:

kontakt@tlapkashop.cz

724 275 727 nebo 727 835 569

  

Provozované společností Smontange s.r.o.

Se sídlem V dolině 1515/1b, Michle Praha 10, 101 00

IČO: 052 42 487

DIČ:CZ 052 42 487

 

V obchodních podmínkách uvedeného jako „Prodávající“. 

  

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tlapkashop.cz. Obchodní podmínky popisují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jako spotřebitel prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tlapkashop.cz.

Pokud kupující neuzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel, tedy uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nevztahuje se na něho ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale vztahují se na něho Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod. Zejména jako nespotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel nebo společnost, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti.

   

Uživatelský účet

Kupující má možnost se zaregistrovat na webové stránce a může pak přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, může udělovat hodnocení zboží, má přehled o svých nákupech a stavu objednávek. Pokud to e-shop nabízí, je možné využívat věrnostní program.

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Jedná se například o nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Informace o zboží, cenách a prodeji

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží, cena za balení, za dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

Veškeré informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v katalogu internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Zejména prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a dodat kupujícímu zboží za zjevně chybnou cenu uvedenou v internetovém obchodu, pokud ze strany prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodu nebo v průběhu objednávání a to ani v případě, kdy bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazuje prodávající právo okamžitě odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je neprodleně kupující upozorněn na tuto skutečnost. Pokud nedošlo k přijetí objednávky prodávajícím, není prodávající povinen smlouvu uzavřít.

Teprve po uhrazení kupní ceny přechází vlastnické právo na prodávané zboží od prodávajícího na kupujícího. Stejně tak je uhrazení kupní ceny podmínkou pro předání zboží kupujícímu.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze pro případy, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro podmínky zasílání zboží mimo území České republiky je kupující povinen se informovat u prodávajícího.

 

Objednávka a kupní smlouva

Vystavené zboží v internetovém obchodě Tlapka shop je nabídkou a považuje se za návrh k uzavření kupní smlouvy (vyjma vyčerpání zásob).

Kupující může provést objednávku buď prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

V objednávce si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Kupující má možnost kontroly a změny údajů, které do objednávky vložil, před odesláním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Aby mohla být objednávka považována za platnou a mohla být zpracována, musí být v objednávkovém formuláři vyplněny všechny povinné údaje a musí být kupujícím potvrzeno, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky jsou trvale přístupné na webových stránkách internetového obchodu Tlapkashop.cz a je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Po obdržení objednávky je zasláno kupujícímu automatické potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal do objednávky. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena ve chvíli, kdy prodávající objednávku přijme a toto přijetí potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Přílohou jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem. Kontakty na prodávajícího (e-shop) jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícími.

Pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka je považována za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována a kupujícímu je dodána na vyžádání v elektronické podobě e-mailem. Kupní smlouva není přístupná třetím stranám.

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Prodávající rád poskytne a vysvětlí veškeré potřebné informace.

Náklady, které vznikly kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou a uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

 

Platební podmínky

Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na jeden z bankovních účtů prodávajícího

CZK účet pro platbu z České republiky v měně Koruna česká 2502007316/2010 nebo

EUR účet pro platbu ze zahraničí v měně Euro IBAN: CZ5220100000002902007323, které jsou vedeny u Fio banky,

- v hotovosti při převzetí zboží na dobírku,

- v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek společnosti Zásilkovna, Česká pošta.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cenou se rozumí cena samotného zboží společně s náklady spojené s dodáním zboží.

Pokud je zvolena platba v hotovosti, je kupní cena splatná při převzetí zboží. Pokud je zvolena bezhotovostní platba, je kupní cena splatná 14 dní od uzavření kupní smlouvy, přičemž je závazek kupujícího splněn ve chvíli, kdy je částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.

 

Dodací podmínky (doručení zboží)

Kupující si volí způsob dodání během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

Zboží je možno kupujícímu dodat následujícími způsoby:

- na adresu určenou kupujícím v objednávce

- na adresu výdejny zásilek, kterou si kupující vybral

- osobní odběr kupujícího v provozovně prodávajícího (zboží je nutné zaplatit předem převodem na účet, protože platba kartou nebo hotovostí není na provozovně možná)

Zboží, které je skladem je obvykle expedováno do druhého dne od přijetí platby od kupujícího. V případě zvolení zaslání zboží na dobírku, je zboží obvykle expedováno do druhého dne od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Doba doručování zboží je závislá na sjednaném dopravci (předávající osoba) a může se během roku měnit (například vlivem přetížeností dopravce v období Vánoc).

Pokud je prodávající podle objednávky (respektive kupní smlouvy) povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou. Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou.

Jestliže je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce (a to z důvodů způsobeného na straně kupujícího), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, případně náklady na dodatečné uskladnění.

V případě, kdy si kupující objednané zboží nepřevezme z důvodu na straně kupujícího a prodávajícímu tak vzniknou náklady (poplatky přepravní společnosti, poštovné, manipulační poplatky, poplatky za administraci), vzniká prodávajícímu právo účtovat kupujícímu poplatek za marné doručení zboží ve výši 150 Kč. Kupující povinen uhradit prodávajícímu tyto náklady.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající dodá kupujícímu daňový doklad – fakturu prostřednictvím e-mailu (zašle na e-mail kupujícího) nebo je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny (cena zboží, včetně nákladů na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V případě úhrady kupní ceny převodem na bankovní účet prodávajícího, je zboží kupujícímu odesláno až po obdržení platby.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez udání důvodu a bez ohledu na způsob převzetí zboží nebo provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pokud chce kupující využít práva odstoupení od smlouvy, musí prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat e-mailem. Je postačující odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty na kontaktní údaje uvedené v těchto obchodních podmínkách.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář (příloha na konci Obchodních podmínek) nebo v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy uvést zejména datum nákupu nebo číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Tyto informace usnadní komunikaci.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (pokud neurčí kupující jinak). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nebo kupujícímu nevzniknou další náklady.

Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Platba bude kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Postačuje jej odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, znečištění či poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z těchto důvodů:

- vyprodání zásob,

- nedostupnosti zboží,

- když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s platbou převodem předem nebo kartou online, pokud není objednávka déle než týden od objednání zaplacena a kupující neprokáže její zaplacení.

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal;

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije:

- u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo nedodržení návodu k použití,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

•             výměnu za nové zboží,

•             opravu zboží,

•             přiměřenou slevu z kupní ceny,

•             odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

•             pokud má zboží podstatnou vadu,

•             pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

•             při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Doručování – aneb jak mezi sebou prodejce a kupující komunikují

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv rovněž na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k tomu, že provozovatel internetového obchodu Tlapkashop.cz bude po dobu neurčitou zpracovávat jeho osobní údaje získané prostřednictvím registračního formuláře, jakož i další údaje získané v souvislosti s využíváním internetového obchodu Tlapkashop.cz (osobními údaji se zejména rozumí jméno, příjmení, rok narození, e-mailová a dodací a fakturační adresa, provozními údaji se zejména rozumí seznam objednávek uskutečněných zákazníkem), a to za účelem poskytování služeb a produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu a pro obchodní a marketingové účely provozovatele a jiných subjektů. Dále zákazník souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zákazníkům zasílat obchodní sdělení, která přímo nebo nepřímo propagují služby či image provozovatele.

 Osobní údaje může provozovatel v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit:

- osobám, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu Tlapkashop.cz,

- osobám, které pro provozovatele připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí);

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit a opravovat, jakož i další práva uvedená v zákoně o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely a souhlas se zasíláním obchodních sdělení propagujících služby či image provozovatele lze kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese kontakt@tlapkashop.cz nebo na telefonním čísle 774 275 727. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.4.2021 a byly aktualizované 4.4.2023

 

 

Vzor formuláře – Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:    

Tlapka shop

Jarníkova 1884/1

148 00 Praha

kontakt@tlapkashop.cz

 

Oznamuji Vám, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Datum objednání nebo číslo objednávky: …....................................................

 

Datum vyzvednutí, převzetí: …………………….....................................................

 

Jméno a příjmení kupujícího: .........................................................................

 

Adresa kupujícího: .........................................................................................

 

Způsob vrácení kupní ceny(*):

- složenkou na adresu: .........................................................................................

- bezhotovostním převodem na účet číslo: ..........................................................

 

Datum:

Podpis kupujícího:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Stále máme akci obaly zdarma při objednávce nad 2000 Kč a za zvýhodněnou cenu nad 2600 Kč - pravidla po kliknutí.

----------------------------------------------------------------------